Školenie u zákazníka pre jednu osobu

38,40  bez DPH

Školenie na vybranú tému u vás, formou hromadnej akcie v dĺžke 2-6 hodín

Predajca: USE-IT s. r. o.
Katalógové číslo: 775-2-1 Kategória:

školenie u zákazníka v dopredu dohodnutom termíne. Služba, ktorá je dohodnutá minimálne deň vopred. Vzťahuje sa na osobnú návštevu. V prípade osobnej návštevy je účtované cestovné mimo Bratislavu, cestovné nie je súčasťou ceny za servis alebo školenie v objednanom termíne

Uvedená cena je za každú načatú hodinu, pokiaľ nie je inak dohodnuté.